Make your own free website on Tripod.com
Hoa Luoi Rong
Hoa Luoi Rong
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TLN khg biết cây này gọi là gì nũa, nghe Chanh nói là Lưỡi Rồng thì gọi là Lưỡi Rồng đi nha. Hoa nhìn cũng đẹp & thơm lắm. Tiếc là chỉ show off hình ảnh chứ khg cho ai thưởng thức mùi thơm cuả nó được cả
« previous | next »